SZUKAJ W SERWISIE

szukaj >>   
  NIP
  Przetargi
  REGON
  STRUKTURA ORGANIZACJI
  Budżet
  Kwartalny meldunek o działalności gospodarczej - DG-1
  Struktura własnościowa
  Rejestry
  Umowy o dzieło z artystami
  Oświadczenie majątkowe
  Statut
  główna
Struktura własnościowa

 
Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa  instytucji kultury i jej siedziba Przedmiot działalności instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury Cyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej oraz uwagi
1 2 3 4 5
1. Państwowa Filharmonia w Zabrzu Przedmiotem działalności filharmonii jest organizowanie koncertów dla publiczności, prowadzenie koncertów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży, skupianie wokół orkiestry najzdolniejszych muzyków i solistów

Organ założycielski - Wojewoda Katowicki Organ sprawujący nadzór - Zarząd Miasta

Akt o utworzeniu instytucji artystycznej
- uchlała Nr II/21/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z 28.IX.84r.
- zarządzenie nr 53/84 Wojewody Katowickiego z 16.XI.1984r.
- umowa pomiędzy Wojewodą Katowickim a Gminą Miejską Zabrze z 30.VI.1992r

 

Zabrze , 6.XI. 1992r.
4.     Na podstawie porozumienia z 22.X.1993r pomiędzy Wojewodą Katowickim a Prezy­dentem Miasta funkcję organizatora instytucji przejął Zarząd Miasta. Protokół
zd.-odb. 15 grudnia -1993r
P-001102949-85927000
55-3-842-27461

Zabrze , 20.XII. 1993r.

7. Filharmonia Zabrzańska 41-800 Zabrze ul. Wolności 325   Na podstawie Ustawy z dnia 24 listopada l995r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych instytucje kultury całkowi­cie podlegają samorządom P-001102949-90927461
55-2-842-27461

Zabrze , 22 04.1996r.

 
Nr kolejny wpisu Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu instytucji kultury Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców Imiona  i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych i zakres ich upoważnień Nazwy i siedziby zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych instytucji kultury, które sporządzają bilans i ich cyfrowe identyfikatory    nadane w systemie informacji statystycznej Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Złożono statut zatwierdzony zarządzeniem nr 164/90 Wojewody Katowickiego z 29.XI. 1990.r Dyrektor naczelny i artystyczny Sławomir Chrzanowski   Zabrze , 6.XI. 1992r.  
2. Zmiana statutu zatwierdzona uchwałą nr 133/92 Zarządu Miasta z 7.XII.92     Zabrze , 10.XII. 1992r.  
7. Zmiana statutu zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu  nr XXIV/235/96 z dnia 22.IV.1996r.     Zabrze , 22 IV. 1996r.  

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Root
tel.: 43538; fax.: 809890; e-mail: root@root

Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2003 17:03:17 wprowadzona przez: Root